Det vil bli mulighet å starte rigging av stand allerede torsdags kveld fra kl. 20:00-23:00.

I tillegg åpnes dørene for ytterligere rigging fredags morgen kl. 08:00.